Galaktinen Imperiumi Wikia
Advertisement
Terminaali on monitoiminen kuutio, jossa on kolme eri toimintoa. Kolme eri toimintoa ovat ilmalukko, replikaattori ja portti aurinkomaahan. Valintoja voi vaihdella tuhoamalla terminaalin ja asettamalla sen uudelleen.
Terminaalia voidaan käyttää kolmessa eri tarkoituksessa ja yksi niistä on ilmalukko. Terminaali saadaan toimimaan ilmalukkona asettamalla se teräsoven yläpuolelle välittömään läheisyyteen kahden huoneen välille. Kuten kaikissa muissakin terminaalin muodoissa valitaan nyt haluttu ominaisuus eli tässä tapauksessa ilmalukko. Mikäli ilmalukko on asennettu oikein se toimii teräsoven aukaisijana. Onnistuneeseen teräsoven aukeamiseen tarvitaan molempien huoneiden samanlainen paine. Mikäli paineet eivät täsmää, ovi ei avaudu. Huoneet on asetettava samaan paineeseen paineistajan avulla.
Terminaalin toinen toiminto on replikaattori. Replikaattori toimii Galaktisessa Imperiumissa esineiden muokkaimena. Replikaattori muokkaa tietyistä raaka-aineista tietynlaisia esineitä ja kuutioita. Replikaattori korvaa työpöydän(craftingtable) ja työstäminen voi nopeimmiten tapahtua kirjaimellisesti yhden napin painalluksella.
Replikaattori toimii yhdessä replikaattorin toisen osan; tiputtimen kanssa, mikä on asennettu replikaattorin alapuolelle kahden kuution päähän. Replikaattorista voidaan valita työstettävä esine klikkaamalla sitä hiiren oikealla ja valitsemalla tietty esine oikeasta kategoriasta. Jotta replikaattori toimii ja luo halutun esineen, on tiputtimeen asetettava tietynlaista raaka-ainetta, mikä määräytyy loogisella päättelyllä halutun esineen mukaan esimerkiksi metalleista koostuvan esineen luomiseen tarvitset jotakin metallia. Tiettyä esinettä saa luotua nopeammin käyttämällä tiputtimeen kytkettyä teräsnappia, joka luo replikaattorista viimeksi valitun esineen, mikäli tiputtimessa on tarvittavat materiaalit esineen työstämiseen. Tiputtimenja raaka-aineiden lisäksi replikaattori ja ja tiputin tarvitsevat virtaa, joten tiputin ja replikaattori on kytkettävä reaktorin virtaverkkoon.
Kolmas ominaisuus terminaalissa on portti aurinkomaahan. Oikein asennetusta terminaalista voi valita toiminnaksi portin aurinkomaahan, jolloin pelaaja siirtyy toiselle palvelimelle.
Advertisement