Galaktinen Imperiumi Wikia
Edit Page

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 7: Line 7:
 
===== Replikaattori toimii yhdessä replikaattorin toisen osan; tiputtimen kanssa, mikä on asennettu replikaattorin alapuolelle kahden kuution päähän. Replikaattorista voidaan valita työstettävä esine klikkaamalla sitä hiiren oikealla ja valitsemalla tietty esine oikeasta kategoriasta. Jotta replikaattori toimii ja luo halutun esineen, on tiputtimeen asetettava tietynlaista raaka-ainetta, mikä määräytyy loogisella päättelyllä halutun esineen mukaan esimerkiksi metalleista koostuvan esineen luomiseen tarvitset jotakin metallia. Tiettyä esinettä saa luotua nopeammin käyttämällä tiputtimeen kytkettyä teräsnappia, joka luo replikaattorista viimeksi valitun esineen, mikäli tiputtimessa on tarvittavat materiaalit esineen työstämiseen. Tiputtimenja raaka-aineiden lisäksi replikaattori ja ja tiputin tarvitsevat virtaa, joten tiputin ja replikaattori on kytkettävä reaktorin virtaverkkoon. =====
 
===== Replikaattori toimii yhdessä replikaattorin toisen osan; tiputtimen kanssa, mikä on asennettu replikaattorin alapuolelle kahden kuution päähän. Replikaattorista voidaan valita työstettävä esine klikkaamalla sitä hiiren oikealla ja valitsemalla tietty esine oikeasta kategoriasta. Jotta replikaattori toimii ja luo halutun esineen, on tiputtimeen asetettava tietynlaista raaka-ainetta, mikä määräytyy loogisella päättelyllä halutun esineen mukaan esimerkiksi metalleista koostuvan esineen luomiseen tarvitset jotakin metallia. Tiettyä esinettä saa luotua nopeammin käyttämällä tiputtimeen kytkettyä teräsnappia, joka luo replikaattorista viimeksi valitun esineen, mikäli tiputtimessa on tarvittavat materiaalit esineen työstämiseen. Tiputtimenja raaka-aineiden lisäksi replikaattori ja ja tiputin tarvitsevat virtaa, joten tiputin ja replikaattori on kytkettävä reaktorin virtaverkkoon. =====
   
===== Kolmas ominaisuus terminaalissa on Aurinkomaa-peli. =====
+
===== Kolmas ominaisuus terminaalissa on portti aurinkomaahan. Oikein asennetusta terminaalista voi valita toiminnaksi portin aurinkomaahan, jolloin pelaaja siirtyy toiselle palvelimelle. =====

Please note that all contributions to the Galaktinen Imperiumi Wikia are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)